കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum

കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum By Uroob, Kunjammayum Koottukaarum from the blurb from the blurb
 • Title: കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum
 • Author: Uroob
 • ISBN: 9788130001579
 • Page: 214
 • Format: Paperback
 • കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum By Uroob, from the blurb from the blurb
  കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum By Uroob,
  • UNLIMITED KINDLE ↠ കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum - by Uroob
   214 Uroob
  • thumbnail Title: UNLIMITED KINDLE ↠ കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum - by Uroob
   Posted by:Uroob
   Published :2020-06-16T19:54:19+00:00

  About "Uroob"

  1. Uroob

   P C Kuttikrishnan, popularly known by his penname Uroob Malayalam 1915 1979 was a famous Malayalam writer from Kerala state, South India He along with writers like Basheer, Thakazhi, Kesavadev, and Pottekkatt formed the progressive writers in Malayalam during the twentieth century Uroob is a recipient of Kendra Sahithya Academy Award Malayalam for his novel Sundarikalum Sundaranmarum

  297 thoughts on “കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum”


  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *